سایتهای مورداستفاده مدارس تهران

مدیریت شهریار:http://shahryar.teo.ir/ 

سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران:http://teo.ir/ 

جهت دریافت فیش حقوقی:http://mali.teo.ir/ 

وزارت آموزش وپرورش:http://medu.ir/Portal/Home/ 

ثبت نام دوره های ضمن خدمت غیرحضوری آنلاین:www.ltms.medu.irمتفکر

سامانه سناد:http://sanaad.medu.ir/ 

گروههای آموزشی متوسطه شهریار جهت آپلودودانلودسوالات امتحانی:http://iranschl.ir/

ثبت اموال مدارس:http://amval.teo.ir/pages/Login.aspx 

 ثبت نام درطرح ملی حفظ قرآن کریم:http://www.quran.medu.ir/

 بانک ملی ایران:http://www.bmi.ir/

بیمه ایران:http://www.iraninsurance.ir/

 بکفا:http://bakfa.medu.ir/

مشاهده ودریافت کدسوابق تحصیلی:http://dipcode.medu.ir/

 جهت آپلودعکس وفیلم http://www.persiangig.com

(کد شهریار 1251)

 سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردیhttp://edu.uast.ac.ir

 

 دبیرستان دکترحسابی:http://hesabi-school.ir 

 کشکول حج وزیارت استادحمیدباقری http://mosaferaneaftab.blogfa.com/