هندوانه

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است 
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است 
یلدا مبارک.

یک دقیقه ببین چقد مهم است که این همه براش ارزش میزاریم . پس قدر تک تک دقایق زندگیتو بدون که خیلی خیلی مهمه.

تزئین هندوانه شب یلدا یا شب چله


حکاکی هندوانه

حکاکی هندوانه

حکاکی هندوانه

حکاکی هندوانه

حکاکی هندوانه

حکاکی هندوانه