بارش برف برای اولین بار در دشت لوت مرکزی(شهداد)زیبایی کلوتها را دو چندان کرد.

عکسها ازشهدادباستان

 

شکلک های محدثه


چشمه شوردرکلوتها

این عکس هم ازباغات مرکبات وخرمای شهداد (ازشهدادکشاورز)