باسلام دانشجوی محترم جهت دریافت فایلpdf جزوه آموزش مبانی و

اصول سرپرستی 

لینک شماره 1 : استاد نیّری کلیک کنید.

  

  داشگاه شهید خدایی

 

 لینک شماره 2 :درصورتی که از سرور بالا نتوانستید دانلود کنید ایجا کلیک کنید.

کلیک