سلام برای دیدن عکسهاوجزوات اساتید دانشگاه علمی کاربردی کرج رشته مکانیک خودروکلیک کنید.