اشتباه شهرداری شهریار درنام گذاری بلوار

اشتباه شهرداری شهریار(تهران)درنام گذاری بلوار شهداء (وائین ) که به اشتباه بلوارشهداد چاپ شده  و (د) تراش دادند

بلوارشهداد درتهران

/ 1 نظر / 37 بازدید
رمضانخاني علي

سلام -فرا رسيدن سال نو برشما وخانواده محترم مبارك -بدي هايمان راببخشيدوحلال كنيد