شعری که هنگام گرده افشانی درخت خرما در قدیم می خواندند

از قدمای شهداد شنیدم که هنگام گرده افشانی خرما افرادی که این کار را انجام می دادند باصدای بلدی دربالای هر نخل خرما این آوارا می خواندند.

بوگیر نرگیر غبارازمُک نرگیر

بوت میدم بشی خرما

نکنی خطا دست ما

خیروبرکتت ازخدا

شنگوشنگو کن

خرماشمسایی به تفنگو کن

یکی خودبخویکی به دهن دختروت کن

خراسانی بیا خرمابخرتو 

یک جوغم دنیامخورتو

الارون دل آرون وخبیصی

جواب نامه ام چی می نویسی

جواب نامه ات چیزی ندارم

دوتا جارو دوتا رسمون سی سی

/ 1 نظر / 12 بازدید
علی

این درختو درخت مُکِ