روز معلم برتمامی معلمان عزیزمبارک

معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. همکاران عزیز وگرامی روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حکایت:

 

روزی بازرسی از وزارت آموزش پرورش به یکی ازکلاس‌های دبستان مدارس شهداد کرمان برفت. بر تخته سیاه نوشت: "استخر" و گفت، بچه‌ها این کلمه را بخوانید. دانش آموزان جملگی بخندیدند، بازرس اخم در هم کشید و به آموزگار نگاهی غصب آلود بینداخت. در این حال یکی از دانش آموزان زرنگ کلاس، نگاهی عاقل اندر سفیه به بازرس انداخت و گفت: آقای بازرس چرا " است خر" را سر هم نوشته اید، تازه آن را باید"خر است" نوشت نه "است خر". بازرس غرق عرق بشد و خود را به جوی آب رسانید، با کت و شلوار در آب فرو شد و تازه فهمید این طفلکان با استخر بیگانه اند.

 

عباس تقی زاده

برگرفته ازشهدادباستان

*****************************

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

****************************

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است،

                        و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ...

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

معلم چون شمعی می سوزد و جهانی را روشنایی می بخشد

روز معلم ؛ روز سرداران جبهه دانش ؛ بر همگان گرامی باد

 

دیروز میگفتم : مشقهایم را خط نزن ... گوشم را مکش مهررا در دلم جاری بکن ... جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر ... امتحان سخت مگیراما کنون .. گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

 مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان  . . .

 

 
/ 0 نظر / 20 بازدید