نمونه تقدیرنامه روزمعلم

ای معلم:

به راستی آیا کلامی هست که بیان عظمت ایثارتان را تاب بیاورد؟

 

کدامین روز ، روز تو نیست وکدامین لحظه است که از شمیم تو سکرآور و عطر آگین نباشد..

 

بـه راستی آیـا قلمی را می شـناسید که با کلـک خیـال ، شکـوه ایثـار خاموش معلم را که در بستر رویش های مکرر آدمی و در گستره ی تـاریـخ مکتـوب بشریت همـاره چـون نگینی زریـن درخشیده است بـه تصویـر در آورد؟

همکار عزیز و ارجمند جناب آقای:


 

آنچه از بـن جـان می آیـد آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه ی شما در راستای هدایت و ارشاد این نسل عزیز، تقدیر و تشکر نمایم و صمیمانه ترین سپاس های خود را به شما فرزانگان عاشقی که شمع وجود گرانقدر خویش را در طبق اخلاص نهاده و نهال نوپای امروز را به امید فردایی شکوفاتر با عصاره ی جان آبیاری می نمایید نثارتان کنم.

 

آرزومندم ؛ ذات اقدس احدیت شما خوبان را که درمسیر تحقق اهداف متعالی مکتب انسان ساز اسلام ،از جان مایه می گذارید در پرتوی الطاف خاصه ی خویش قرار دهد .

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید