نمی دانم درکرمان

آموزش نمی دانم!!! درکرمان

ازکرمانی سوال می کنند: رانمی برم یعنی چه؟

جواب: یعنی چُم 

چُم یعنی چه ؟

کرمانی: رانمیبرم !!!

 

توضیح:در گویش کرمانی به نمی دانم می گویند(رانمی برم ) وهمچنین ازکلمه (چُم) مخفف چمی دانم (چیزی نمی دانم) استفاده می کنند.

/ 0 نظر / 21 بازدید