نظرتون چیه؟

Pink panterبه نظر شما ما به دنبال چه می دویم روز وشب؟

Pantera rosa

Pantera rosaPantera rosaPantera rosa

Gif pittoriچرا این کارها رو انجام می دهیم ؟؟؟؟

Gif subدراعماق دریا به دنبال چه هستیم؟؟

Gif pazientiچرا از آمپولی که به سلامت ما کمک می کند می ترسیم؟؟؟ 

چرا آن زمانی که فلکس داشتیم میگفتیم این ماشینه حالا که ماشین مدل بالا داریمViper عکسشو میزنیم پشت ماشینمون؟؟؟

Auto gialla

Shuttleتو فظا چه کار داریم ؟؟؟ اصلا چرا سوال می پرسیم ؟؟؟لطفا کمکم کنید.

/ 0 نظر / 30 بازدید