بهتراست ازطبیعت هم درس بگیریم

به این دوتصویر خوب نگاه کنید!!! اولین چیزی که به ذهن شما میرسدچیست؟؟

این نخل بلندقامت چرا خمیده شده آیا شکرخدارا به جای می آورد؟یا...

این نخل برای چه سر به زیر افکنده ؟

آیا برای حسین(ع) می گرید؟

آیا.....؟

شما بگو>>>...

(عکس نخل خمیده ازشهدادباستان)

/ 0 نظر / 59 بازدید