دروس پیش نیازمتوسطه دوم

رشته

درس پیش نیاز (پایه دوم)

درس اصلی (پایه سوم)

 

انسانی

 

عربی2

عربی3

جامعه شناسی1

جامعه شناسی2

 

تجربی

 

 

فیزیک 2وازمایشگاه

فیزیک 3وازمایشگاه

شیمی 2وآزمایشگاه

شیمی 3وآزمایشگاه

ریاضی2

ریاضی3

زیست شناسی1وآزمایشگاه

زیست شناسی2وآزمایشگاه

 

 

ریاضی

 

فیزیک2وآزمایشگاه

فیزیک3وآزمایشگاه

شیمی 2وآزمایشگاه

شیمی 3وآزمایشگاه

ریاضی2

جبرواحتمال- حسابان

هندسه1

هندسه2

/ 0 نظر / 21 بازدید