غروب سرد سرد


یاد دارم در غروبی سرد سرد

می گذشت از کوچه ی ما ؛ دورگرد

دور گردم دار قالی می خرم

دست دوم جنس عالی می خرم

کوزه و ظرف سفالی می خرم

گر نداری شیشه خالی می خرم

اشک در چشمان بابا حلقه بست

ناگهان آهی زد و بغضش شکست

اول سال است و نان در سفره نیست

ای خدا ؛ شکرت ولی این زندگیست؟

سوختم دیدم که بابا پیر بود

بد تر از او خواهرم دلگیر بود

بوی نان تازه هوش از ما ربود

اتفاقا مادرم هم روزه بود

صورتش دیدم که لک بر داشته

دست خوش رنگش ترک برداشته

باز هم بانگ درشت پیر مرد

پرده ی اندیشه ام را پاره کرد

دور گردم دار قالی می خرم

دست دوم جنس عالی می خرم

کوزه و ظرف سفالی می خرم

گر نداری شیشه خالی می خرم

خواهرم بی روسری بیرون پرید

گفت  آقا سفره خالی می خرید؟

به امید روزی که هیچ مردی بخاطر
نداری شرمنده خونوادش نشه

اَلـّلهُمَ عَجل
ِلوَلیِکَ الفَرَج

مطلب برگرفته ازوبلاگ همکارخوبم جناب آقای محمدرضاخوشنامی:http://reza190483.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 22 بازدید