افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است

افتادگی آموز اگر طالب فیضی     هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است.

(پوریای ولی)

 

برادری به تعداد نیست به وفاست 

یوسف 11 برادر داشت 

حسین یک عباس...

/ 0 نظر / 8 بازدید